دوره ها

سیستم ساز مقدماتی

شروع کار با سیستم ساز

موجودیت

انواع فیلدهای داده ای

نماها

انواع رابطه

قواعد کاری

گزارشات

ورود و خروج سیستم ها (Import & Export)

فرآیند


سیستم ساز پیشرفته

BPMN2

داشبورد

گزارش ساز

فیلدهای اطلاعاتی

قواعد کاری

تنظیمات عمومی موجودیت

دستورات عمومی

اکسپورت و ایمپورت سیستم

آشنایی اولیه با سیستم ساز

اطلاعات پایه و مدیریت سیستم


ابزارها (ماژولهای) تکمیلی سیستم ساز

نصب WordAddIn

آموزش تست خودکار

ابزار استقرار

درگاه پرداخت آنلاین

تفویض نقش فرآیندی

SSO(Single Sign On)

ایجاد ماژول ها

تست فرایند (debug)

نصب اسکنر تحت وب

سيستم ثبت درخواست (Ticketing)

آموزش وب سرویس

آموزش کار با رابط کاربری جدید

سرویس های کاربردی


حوزه اداری

کارتابل سمت محور

آموزش مکاتبات الکترونیکی (نسخه قدیمی)

آموزش میزکار الکترونیک

آموزش مکاتبات الکترونیکی


حوزه تدارکات و بازرگانی

دارایی ثابت


آموزش کد نویسی

آموزش کدنویسی وب(آقای مهندس عبدلهی)

آموزش کد نویسی (آقای مهندس صادق)


آرشیو

آموزش سیستم ساز (آقای مهندس صادق)