دوره ها

سیستم ساز مقدماتی

آموزش سیستم ساز (آقای مهندس آرمانیده)

آموزش کد نویسی (آقای مهندس صادق)

آموزش کدنویسی وب(آقای مهندس عبدلهی)

آموزش سیستم ساز (آقای مهندس صادق)


سیستم ساز پیشرفته

BPMN2

داشبورد

گزارش ساز

فیلدهای اطلاعاتی

قواعد کاری

تنظیمات عمومی موجودیت

دستورات عمومی

اکسپورت و ایمپورت سیستم

آشنایی اولیه با سیستم ساز

اطلاعات پایه و مدیریت سیستم


ابزارها (ماژولهای) تکمیلی سیستم ساز

آموزش طراحی وب سرویس

نصب WordAddIn

آموزش تست خودکار

سفارشی سازی واسط کاربری جدید (فیوری)

ابزار استقرار

درگاه پرداخت آنلاین

تفویض نقش فرآیندی

SSO(Single Sign On)

ایجاد ماژول ها

تست فرایند (debug)

نصب اسکنر تحت وب

سيستم ثبت درخواست (Ticketing)


حوزه اداری

کارتابل سمت محور

آموزش مکاتبات الکترونیکی

آموزش میزکار الکترونیک


حوزه تدارکات و بازرگانی

دارایی ثابت